Kursoversikt

Kran

Traverskrankurs Teori

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

 • Dag 1 - Fre, 20.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Man, 23.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tir, 24.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 4 - Tor, 26.10.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

5 500 kr

Påmelding

Lastebilkran Teori

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

 • Dag 1 - Man, 23.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tir, 24.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Ons, 25.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 4 - Tor, 26.10.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

6 800 kr

Påmelding

Traverskrankurs Teori

Traverskrankursets innhold :
Ulykker med traverskran
Lover, forskrifter og standarder
Oppbygning av traverskran
Elektrisk anlegg og utstyr
Sikkerhetsutstyr og brytere
Ståltau til heisemaskineri
Dokumentasjon og sertifisering
Kontroll og vedlikehold
Sikkerhetsregler for bruk
Avsluttende prøve

 • Dag 1 - Fre, 08.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Man, 11.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tir, 12.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 4 - Tor, 14.12.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

5 500 kr

Påmelding

Lastebilkran Teori

Modul 1 : Denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
Skal du bli kranfører må du ha fylt 18 år og du må ha gjennomført sikkerhetsopplæring for stropping/anhuking (stropping/anhuking handler om å feste det som kranen skal løfte) og du må ha kranførerbevis.
Kravet om kranførerbevis er lovfestet i § 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).
Du har lov til å ta kranførerkurset når du er 17 år, men kranførerbeviset får du ikke før du er 18 år.

 • Dag 1 - Man, 11.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tir, 12.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Ons, 13.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 4 - Tor, 14.12.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

6 800 kr

Påmelding

Truck

Truckkurs Teori

1. dag HMS. På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
2 .dag Truck Teori
3. dag Truck Teori
4. dag Bruk av Arbeidsutstyr

 • Dag 1 - Man, 16.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tir, 17.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tor, 26.10.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

3 500 kr

Påmelding

Truckkurs Teori

1. dag HMS. På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted ...
2 .dag Truck Teori
3. dag Truck Teori
4. dag Bruk av Arbeidsutstyr

 • Dag 1 - Man, 04.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tir, 05.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tor, 14.12.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

3 500 kr

Påmelding

Maskin

Anleggsmaskinfører Teori

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

 • Dag 1 - Ons, 18.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tor, 19.10.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tor, 26.10.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

6 900 kr

Påmelding

Anleggsmaskinfører Teori

Kursinnhold

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
På denne modulen sendes link til fjernundervisning. Eksamen på denne tas på kursted
Bør gjennomføres før oppmøte på kurssted
Modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner (Teori)
Modul 3.1 Praktisk bruk

 • Dag 1 - Ons, 06.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 2 - Tor, 07.12.23 kl. 08:00 - 15:45
 • Dag 3 - Tor, 14.12.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

6 900 kr

Påmelding

Personløfter

Personløfterkurs Teori og Praksis

Personløfterkurset gir teoretisk opplæring i sikker og korrekt bruk av personløfter (lift) klasse A, B og C. Etter gjennomført teorikurs , gjennomføres det praktisk opplæring på de ulike personløfterklassene før kompetansebevis utstedes.

Forutsetter nok deltakere

 • Dag 1 - Fre, 13.10.23 kl. 08:00 - 14:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

2 500 kr

Påmelding

Varme Arbeider

Kurs i Varmt Arbeid

Kurset varighet er 7,5 klokketimer, inkludert teoretisk undervisning, praktisk slokkeøvelse og eksamen.

Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Ved andre kursarenaer kommer reisekostnad, diettog eventuelt overnatting i tillegg.

Vi har som formål å øke bevisstheten rundt sikkerheten i ditt daglige arbeid i nærheten av sterk varme. Konsekvensene kan være massive dersom det skulle oppstå et uhell. Med vårt kurs i varmtarbeid vil du bevare sikkerheten for både arbeidsplass og kollegaer.

 • Dag 1 - Tir, 10.10.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

2 300 kr

Påmelding

Kurs i Varmt Arbeid

Kurset varighet er 7,5 klokketimer, inkludert teoretisk undervisning, praktisk slokkeøvelse og eksamen.

Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Ved andre kursarenaer kommer reisekostnad, diettog eventuelt overnatting i tillegg.

Vi har som formål å øke bevisstheten rundt sikkerheten i ditt daglige arbeid i nærheten av sterk varme. Konsekvensene kan være massive dersom det skulle oppstå et uhell. Med vårt kurs i varmtarbeid vil du bevare sikkerheten for både arbeidsplass og kollegaer.

 • Dag 1 - Fre, 08.12.23 kl. 08:00 - 15:45

Plasser: 3+

Klasse: Kombikurs

Sted: Ufo Skantraf, Skibåsen 25, 4696 Sørlandsparken

2 300 kr

Påmelding

Kommende kurs